Internetové portály Zdravotniregistr.cz a Katalogstomatologu.cz svým vznikem v roce 2009 reagovaly na stále se zvyšující poptávku po kvalitních a spolehlivých službách spojených s komplexní online prezentací jednotlivých lékařských a stomatologických ordinací napříč celou Českou republikou.  Prvotní (a dnes již zcela jistě naplněnou) intencí těchto portálů bylo vnést do českého internetového prostředí prostor pro efektivní prezentaci zdravotních služeb, která by s sebou jako svůj sekundární efekt přinesla i nastolení jisté rivality mezi jednotlivými ordinacemi.
O tom, že se nám těchto cílů podařilo s uspokojením dosáhnout, svědčí ta skutečnost, že tyto portály k dnešnímu dni představují největší a nejnavštěvovanější aktivní databázi ordinací a dalších lékařských zařízení na území České republiky.

Prostor pro lékaře
Tyto jedinečné platformy umožňují lékařům vytvoření takzvané virtuální ordinace, která je do jisté míry elektronickou kopií ordinace reálné – lékař zde uveřejňuje veškeré důležité informace týkající se běžného chodu ordinace a případných organizačních změn, nabízí svým pacientům možnost stažení esenciálních administrativních dokumentů a v neposlední řadě zde publikuje nejrůznější články napomáhající pacientům například ve vypořádání se se sezónními typy onemocnění.

Prostor pro pacienty
Pacienti zde mají zcela jedinečnou možnost objednat se na vyšetření prostřednictvím online objednávacího systému Orfeo, který je dnes již nedílnou součástí každého moderně vybaveného lékařského pracoviště. Velmi kladně pacienti hodnotí i službu WIFI kamera, díky níž se mohou z pohodlí svého domova snadno informovat o situaci v čekárně a chytře se tak vyhnout zbytečně dlouhému čekání na vyšetření.
V nabídce virtuální ordinace samozřejmě nechybí ani možnost detailně rozpracovaného ohodnocení nejrůznějších aspektů služeb dané ordinace, díky níž mají pacienti k dispozici velmi reálná data, na jejichž základě se mohou snadno a rychle rozhodnout, zda chtějí služby dané ordinace využívat, či ne.

To vše je ve výsledku uspořádáno do velmi přehledného a esteticky hodnotného celku, který by mezi obdobnými projekty jen stěží hledal rovnocenného soupeře.

Zaregistrujte i Vy svou ordinaci a získejte tak komplexní péči a podporu ze stran našeho IT, grafického a tiskového oddělení ještě dnes!