Tyto webové stránky provozuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., jež je zároveň dodavatelem služeb.

IČ: 247 76 653,
Kontaktní adresa a sídlo:
Seifertova 47, 130 00 Praha 3
Basilejské náměstí 99/10, 130 00, Praha 3
Tel: +420 800 787 800, +420 724 784 726, +420 774 784 731

info@podpora24.com, web@podpora24.com

14 + 5 =

Kontaktní informace

MICROSITE CZ s.r.o.

IČ: 247 76 653

Basilejské náměstí 99/10,
130 00, Praha 3

+420 220 515 730
+420 724 784 726
+420 774 784 731

info@podpora24.com
web@podpora24.com