Ceník

Cena za pronájem webových stránek je stanovena dle kvality stránky a dle délky uzavřené smlouvy:

Níže jsou uvedeny počáteční ceny, v různých variantách se mohou lišit!

MICROSITE24 PROFI 12 MĚSÍCŮ ………   5.500,-
MICROSITE24 PROFI 24 MĚSÍCŮ …….. 9.500,-
MICROSITE24 START 12 MĚSÍCŮ ………   4.000,-
MICROSITE24 START 24 MĚSÍCŮ …….. 7.000,-
PR ČLÁNEK ….. 500 KČ
SAMOSTATNÉ LOGO …… od 3.500.-
SEO OPTIMALIZACE PLUS  …..   3.500,-  (2X VÍCE TEXTŮ, ČLÁNEK NA VELKÝCH SERVERECH, ZPĚTNÉ ODKAZY)
SEO OPTIMALIZACE PROFI ……. od 3.500,- do 7.000,- / MĚSÍCNĚ  (min. 5 měsíců)
GOOGLE ADWORDS / SKLIK KAMPAŇ: ……. od 5.000,- (A 2000 + B 3000)
A. ANALÝZA KAMPANĚ A KONKURENCE:  2.000,- KČ JEDNORÁZOVÁ PLATBA
B. SERVISNÍ POPLATEK:   35% Z NÁKLADŮ NA KAMPAŇ  ( 2x měsíčně přenastavování kampaně, 1x měsíčně report )
VIZITKY 500 ks  …..   3.000 KČ
VIZITKY 1000 ks  …..   3.500 KČ
VIZITKY 500 ks – OBOUSTRANNÉ  …..   4.000 KČ
VIZITKY 1000 ks – OBOUSTRANNÉ  …..   4.500 KČ
*CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

POKUD SE DODAVATEL STANE PLÁTCEM DPH, ZAVAZUJE SE ODBĚRATEL UHRADIT DPH, KTERÉ MUSÍ DODAVATEL K CENÁM PŘIPOČÍST A ODVÉST

7.2. Cenu za provedené služby je odběratel povinen uhradit na základě vystavené proforma faktury zaslané dodavatelem odběrateli se 14 denní splatností.
7.3. Dodavatel si vyhrazuje právo poskytnout zákazníkovi slevu při koupě vícero produktů a webových služeb.